top of page

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERIPITÄJÄN NIMI:

Broadway Finland Oy

OSOITE:

Toinen Savu 2, 01510 Vantaa

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
:

Jones Pohjanvuori


puhelin: 010 8303 832

sähköposti: jones.pohjanvuori@broadway.fi

REKISTERIN NIMI:


Broadway Finland Oy:n henkilökontaktirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS:


Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Broadway Finland Oy:n markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:


Henkilökontaktin yhteystiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Henkilökontaktin itse antamat tiedot, myyjien syöttämät myynti- ja esittelytapahtumiin liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET TAI SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE:


Tietoja ei luovuteta muiden kuin Broadway Finland Oy:n käyttöön.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:


Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

TARKASTUSOIKEUS
:

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
:

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET:


Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.

OSOITE:

Toinen Savu 2, 01510 Vantaa

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
:

Jones Pohjanvuori


puhelin: 010 8303 832

sähköposti: jones.pohjanvuori@broadway.fi

REKISTERIN NIMI:


Broadway Finland Oy:n henkilökontaktirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS:


Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Broadway Finland Oy:n markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:


Henkilökontaktin yhteystiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Henkilökontaktin itse antamat tiedot, myyjien syöttämät myynti- ja esittelytapahtumiin liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET TAI SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE:


Tietoja ei luovuteta muiden kuin Broadway Finland Oy:n käyttöön.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:


Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

TARKASTUSOIKEUS
:

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
:

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET:


Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.

bottom of page