Tiistai 08.11.2016

Turvallisia tapahtumia

Onnistuneen yleisötapahtuman takeena on turvallisuusmääräysten noudattaminen. Turvallisuus ei maksa paljonkaan, mutta siitä tinkiminen voi tulla kalliiksi.

 

Lain mukaan jo yli 200 henkilön tapahtumaan tulee laatia pelastussuunnitelma. Erinomaisena ohjenuorana tässä toimii Pelastuslaitosten julkaisema opas, joka tarjoaa keskeiset ohjeet sekä kattavan muistilistan, jonka täyttämällä järjestäjä voi helposti itsekin kartoittaa riskit ja varmistaa, että turvallisuuspuoli on hallussa.

 

Tapahtumaturvallisuuteen nivoutuvassa pelastussuunnitelmassa kartoitetaan esimerkiksi kuka on tapahtuman turvallisuusvastaava, millainen on tapahtuman luonne ja kohderyhmä sekä käytetäänkö tilaisuudessa kaasuja, palavia nesteitä tai pyrotekniikkaa. Pyrotekniikka ja ilotulitukset vaativat lisäksi omat ilmoituksensa viranomaisille. Luonnollisesti on tarpeen selvittää, miten on huolehdittu hätäpoistumisesta sekä punnita etukäteen myös erikoisjärjestelyt, kuten täytyykö palovaroittimia sulkea esityksessä käytettävän savuefektin takia.

 

Yleisötapahtumien paloturvallisuuden kannalta keskeisessä asemassa ovat sisusteet ja somisteet, joiden tulee olla syttyvyysluokkaa 1 (SL1 eli vaikeasti syttyvä). Hokkuspokkuksen toimittamat kankaat ovat asianmukaisesti palosuojattuja, ja pystymme käsittelemään asiakkaan omatkin tekstiilit määräysten mukaisiksi.

 

Paloturvallisuudesta ja pelastusasioista huolehtiminen on toki vain osa tapahtumaturvallisuutta – muita ovat esimerkiksi tilapäisten rakennelmien turvallisuus. Broadway Finlandin kaltainen vastuullinen tekninen tapahtumatoteuttaja noudattaa lavojen ja katsomoiden rakentamisessa asianmukaisia toimintamalleja, ja painottaa turvallisuusnäkökohtia kaikilla osa-alueilla ripustuksista sähköasennuksiin.

 

Meillä kaikesta huolehtivat kokeneet ammattilaiset, ja työssä käytetään vain tarkoitukseen soveltuvia, turvallisuusluokitukset täyttäviä välineitä, sillä Broadway ja Hokkuspokkus panostavat tapahtumaturvallisuuteen niin yleisön, esiintyjien kuin työntekijöiden osalta. Tiivistetysti voisikin todeta, että tapahtuman turvallisuus ei maksa läheskään niin paljon kuin kuvitellaan – sen sijaan turvallisuudesta tinkiminen voi tulla kalliiksi.

 

Lue pelastuslaitosten julkaisema kattava opas

 
RTV-Yhtymä juhlisti 65-vuotiasta menestystarina
Broadway Finland on ylpeä työntekijöistään ja esittelee heidät yksi kerrallaa
Uusi KabuKlip-kiinnitysjärjestelmä tekee kabukiverhojen käyttämisestä ennenko
Spesiaalivuosi 2017 on jo nurkan takana.
Miltä tuntuisi saalistaa susilaumassa tai kokea esitys uima-asussa?